504 Gateway Timeout

Помилка “504 Gateway Time-out” у Nginx свідчить про те, що веб-сервер, який діє як шлюз або проксі, не отримав вчасну відповідь від вищестоячого сервера або додатку, з яким він намагався спілкуватися. Ця помилка виникає, коли вищестоячий сервер занадто довго реагує на запит.

Ось деякі загальні причини помилки “504 Gateway Time-out” і як її усунути:

 1. Вищестоячий сервер перевантажений або повільний:
  • Перевірте стан і продуктивність вищестоячого сервера. Переконайтеся, що він не перевантажений і його ресурси (CPU, пам’ять і т. д.) не вичерпані.
  • Дослідіть додаток, який працює на вищестоячому сервері. Можливо, він занадто довго обробляє запити.
 2. Проблеми з мережею:
  • Перевірте мережеве з’єднання між сервером Nginx і вищестоячим сервером. Переконайтеся, що не відбувається перерв у роботі мережі або втрата пакетів.
 3. Налаштування тайм-ауту:
  • Перегляньте конфігурацію Nginx (зазвичай у файлі nginx.conf) щодо налаштувань тайм-ауту проксі. Директива proxy_read_timeout визначає, як довго Nginx очікує відповіді від вищестоячого сервера. Можливо, вам потрібно збільшити це значення, якщо ваш додаток занадто довго реагує.
  Приклад:
location / {
  proxy_pass http://backend_server;
  proxy_read_timeout 60s;
}
 1. Обмеження ресурсів:
  • Переконайтеся, що у самого Nginx є достатньо ресурсів (CPU, пам’ять) для обробки кількості вхідних запитів і підключень проксі.
 2. Фільтрація або програмне забезпечення безпеки:
  • Перевірте, чи фільтрація пакетів або програмне забезпечення безпеки на сервері Nginx або вищестоячому сервері не блокують спілкування.
 3. Логи:
  • Проаналізуйте логи помилок Nginx (error.log) для отримання додаткової інформації про помилку. Це може надати інформацію про конкретний запит, який спричинив тайм-аут.
 4. Конфігурація балансувальника навантаження (за наявності):
  • Якщо ви використовуєте балансувальник навантаження перед декількома вищестоячими серверами, переконайтеся, що балансувальник належним чином розподіляє запити та не перевантажує жоден із вищестоячих серверів.
 5. Оптимізація коду додатка:
  • Якщо вищестоячий додаток повільний, можливо, вам потрібно оптимізувати його код або запити до бази даних, щоб скоротити час відповіді.
 6. Кешування:
  • Розгляньте можливість впровадження стратегій кешування для зменшення навантаження на вищестоячий сервер та покращення часу відповіді для часто запитуваних ресурсів.
 7. Моніторинг і сповіщення:
  • Впровадьте системи моніторингу та сповіщень для вчасного виявлення і усунення помилок “504 Gateway Time-out” при їх виникненні.

Пам’ятайте, що помилка “504 Gateway Time-out” зазвичай є симптомом основної проблеми. Ідентифікація та усунення кореневої причини проблеми є ключовими для усунення цієї помилки і забезпечення стабільності та продуктивності вашого веб-додатку.

php-fpm

fastcgi_read_timeout 120;

Apache

proxy_connect_timeout 120;
proxy_send_timeout 120;
proxy_read_timeout 120;
send_timeout 120;

Comments are disabled.